چاپار 341
اس ام اس تست-پیام کوتاه آزمایشی
نمایندگی فروش سامانه پیام کوتاه چاپار ۳۴۱
×
تبلیغات چاپار 341

تعرفه ارسال پیامک در سامانه چاپار ۳۴۱

تعرفه ارسال در پنل های مختلف متفاوت میباشد به عنوان مثال :

 

 
در پنل رایگان کاهش هزینه : به صورت ثابت ۱۱۷ ریال
در پنل وب مستر ها دارای وب سرویس اتصال به سامانه پیامک: به صورت ثابت ۱۱۴ ریال
در پنل حرفه ای : به صورت ثابت ۱۰۰ ریال
در پنل تجاری : به صورت ثابت ۹۳ ریال

تعرفه ارسال پیامک در پنل رایگان [کاهش هزینه]

تعرفه ارسال پیامک در پنل رایگان [کاهش هزینه] کاملا ثابت می باشد و با مقدار شارژ تغیر نخواهد کرد اما قیمت ارسال پیامک با هر خط (اپراتور) متفاوت می باشد اما ثابت که در جدول زیر تعرفه ارسال با هر خط مشخص هست
ستون میزان شارژ تعرفه فارسی اپراتور(خط)
۱ ۱ ریال به بالا

۱۵۷ ریال

۱۰۰۰

۲۱ ریال به بالا

۱۵۷ ریال

۳۰۰۰

۳۱ ریال به بالا

۱۳۵ ریال

۵۰۰۰۲

۴۱ ریال به بالا

۲۰۰۰

۵۱ ریال به بالا

۱۳۰ ریال

BTS دکل های ایرانسل

۶۱ ریال به بالا

۱۳۵ ریال

۵۰۰۰۱

تعرفه ارسال پیامک در  پنل وبمسترها

تعرفه ارسال پیامک در  پنل وبمسترها کاملا ثابت می باشد و با مقدار شارژ تغیر نخواهد کرد اما قیمت ارسال پیامک با هر خط (اپراتور) متفاوت می باشد اما ثابت که در جدول زیر تعرفه ارسال با هر خط مشخص هست
ستون میزان شارژ تعرفه فارسی اپراتور(خط)
۱ ۱ ریال به بالا

۱۵۲ ریال

۱۰۰۰

۲۱ ریال به بالا

۱۵۲ ریال

۳۰۰۰

۳۱ ریال به بالا

۱۳۲ ریال

۵۰۰۰۲

۴۱ ریال به بالا

۲۰۰۰

۵۱ ریال به بالا

۱۳۲ ریال

۵۰۰۰۱

 

 

 

 

تعرفه ارسال پیامک در پنل پیامک حرفه ای
تعرفه ارسال پیامک در کاملا ثابت می باشد و با مقدار شارژ تغیر نخواهد کرد اما قیمت ارسال پیامک با هر خط (اپراتور) متفاوت می باشد اما ثابت که در جدول زیر تعرفه ارسال با هر خط مشخص هست

 

 

ستون میزان شارژ تعرفه فارسی اپراتور(خط)
۱ ۱ ریال به بالا

۱۴۰ ریال

۱۰۰۰

۲۱ ریال به بالا

۱۴۰ ریال

۳۰۰۰

۳۱ ریال به بالا

۱۱۸ ریال

۵۰۰۰۲

۴۱ ریال به بالا

۲۰۰۰

۵۱ ریال به بالا

۱۱۸ ریال

۵۰۰۰۱
۶۱ ریال به بالا

خط ثابت ۰۲۱

۷۱ ریال به بالا

۱۲۹ ریال

BTS دکل های ایرانسل

 

 

تعرفه ارسال پیامک  در  پنل  پیامک تجاری
تعرفه ارسال پیامک در پنل تجاری کاملا ثابت می باشد و با مقدار شارژ تغیر نخواهد کرد اما قیمت ارسال پیامک با هر خط (اپراتور) متفاوت می باشد اما ثابت که در جدول زیر تعرفه ارسال با هر خط مشخص هست
ستون میزان شارژ تعرفه فارسی اپراتور(خط)
۱ ۱ ریال به بالا

۱۳۳ ریال

۱۰۰۰

۲۱ ریال به بالا

۱۳۳ریال

۳۰۰۰

۳۱ ریال به بالا

۱۱۱ ریال

۵۰۰۰۲

۴۱ ریال به بالا۲۰۰۰
۵۱ ریال به بالا۱۲۲ ریالBTS دکل های ایرانسل و ۰۲۱
۴۱ ریال به بالا

۱۱۱ ریال

۵۰۰۰۱

 

 

 

ضریب های ارسال پیامک برای هر یک از اپراتور ها

 

توجه نمایید خط پایه برای اعمال ضریب ها خط اپراتور ۱۰۰۰ می باشد که ضریب ان برای همراه اول ضریب ۱ هست حال زمانی که بخواهید قیمت ارسال پیامک با هر یک از خطوط اپراتور ها را بدست بیاورید باید قیمت پایه مخصوص پنل خود را که قیمت پایه برای تمامی پنل ها قیمت ارسال پیامک با خط ۱۰۰۰ هست را در ضریب مخصوص ان خط ضرب نمایید تا قیمت نهایی برای شما مشخص شود در زیر یک مثال برای شما خواهیم اورد البته در بالا ما تمامی قیمت ها برای هر یک از خطوط را برای ارسال پیامک فارسی برای شما قرار داده اییم اما با اینجال خودتان هم می توانید حساب کنید

 

مقدار شارژی که شما همیشه در پنل خود که این مقدار شارژ با تعداد پیامک قابل ارسال نمایش داده می شود همیشه بر مبنای خط ۱۰۰۰ است مثلا اگر شارژ موجود در پنل شما ۱۰۰ پیامک باشد یعنی با خط ۱۰۰۰ می توانید ۱۰۰ پیامک ارسال کنید اما اگر با خط ۵۰۰۰ بخواهید پیامک ارسال کنید تعداد پیامکی که می توانید ارسال کنید طبق ضریب خط ۵۰۰۰ تعداد پیامک قابل ارسال شما بیشتر از ۱۰۰ پیامک خواهد بود اما اگر مثلا با خط ۳۰۰۰ بخواهید پیامک ارسال کنید پس بدانید تعداد پیامکی که می توانید ارسال کنید از عدد ۱۰۰ کمتر است پس تعداد پیامکی که در پنل خود به عنوان شارژ خواهید دید تعداد پیامک قابل ارسال با خط ۱۰۰۰ است که با دیگر خطوط تعداد پیامک قابل ارسال نسبت به ضریب ان خط کم و یا زیاد خواهند شد پس این نکته مهم را هیچگاه فراموش نکنید دانستن ضریب هر خط اپراتور بسیار مهم است برای فهمیدن تعداد پیامک قابل ارسال با شارژ موجود و اینده پنلتان

دقت نمایید که تعرفه ارسال پیامک در سامانه چاپار ۳۴۱ کاملا ثابت می باشد فقط تعرفه هر خط متفاوت می باشد و با مقدار شارژ تعرفه شما تغیر نخواهد کرد.

 

گروهفارسی ( عدد )انگلیسی ( عدد)دریافتضریب ایرانسلضریب سرویس ها
اپراتور ۰۲۱۱٫۱۴۴۳٫۰۱۲۰۱۱
اپراتور ۱۰۰۰۱٫۴۶۵۳٫۶۳۴۰۱٫۲۱
اپراتور ۱-۱۱٫۳۹۶۳٫۴۵۱۰۱٫۲۱
اپراتور ۳۰۰۰۱٫۴۵۹۳٫۷۹۶۰۱۱
اپراتور ۵۰۰۰۱۱٫۲۰۲۳٫۷۰۸۰۱٫۲۱
اپراتور ۵۰۰۰۲۱٫۲۰۲۳٫۷۰۸۰۱٫۱۲۱
اپراتور ۵۰۰۰۴۱٫۲۳۶۳٫۶۶۴۰۱٫۱۱
ارسال BTS ( دکل )۱٫۱۴۴۲٫۶۵۰۱۱
ارسال با نام تجاری۱٫۱۴۴۳٫۰۱۲۰۲۱

 

اطلاعیه مهم:

احتراماً؛ باستحضار می رساند با توجه به بند الحاقی تبصره ۱۹ لایحه بودجه سال ۹۴ ، اپراتورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی مکلفند علاوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ ۱۰ ریال از استفاده کنندگان پیامک وصول و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۵۴ نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. بنابراین تعرفه اپراتورهای -۱۰۰۰-۳۰۰۰۰-۵۰۰۰ به میزان ۱۰ ریال افزایش پیدا کرد و این اضافه قیمت در قیمت های بالا اعمال شده و هزینه نهایی در بالا نمایش داده شده است و در رابطه با اپراتورهای دیگر نیز اطلاع رسانی خواهد شد.

 

http://chapar341.ir/wp-content/uploads/2012/08/moghayese11.gif

 

 

 

پست بعدی: »

پست قبلی:

مراحل خرید پنل اختصاصی تبلیغات چاپار 341تبلیغات چاپار 341
برخی از مشتریان ما