چاپار 341
اس ام اس تست-پیام کوتاه آزمایشی
نمایندگی فروش سامانه پیام کوتاه چاپار ۳۴۱
×
تبلیغات چاپار 341

آیا میدانید پنل های ارسال پیامک در سامانه ما دارای بانک شماره های مشاغل و اصناف نیز میباشد ؟

منتشر شده در دسته: آیا میدانید, اخبار شرکت, مقالات
بانک شماره های مشاغل و اصناف با تفکیک و به روز رسانی مستمر

تعداد شماره های موبایل برای ارسال پیامک در هر گروه انتهای آن درج شده

بانک مشاغل کشوری ( ۲۴ زیر شاخه, ۰)
آموزش ( ۰ زیر شاخه, ۶۱۳۳)
اتومبیل ( ۰ زیر شاخه, ۶۹۶۵)
استخدام ( ۰ زیر شاخه, ۹۸۹)
املاک تهران ( ۰ زیر شاخه, ۲۴۳۰)
املاک حومه تهران ( ۰ زیر شاخه, ۴۴۸)
املاک شهرستان ( ۰ زیر شاخه, ۱۴۸۶)
پزشکی و زیبایی ( ۰ زیر شاخه, ۵۷۸)
چاپ و تبلیغات ( ۰ زیر شاخه, ۱۴۲۱)
حمل و نقل ( ۰ زیر شاخه, ۲۲۰)
خدمات ( ۰ زیر شاخه, ۴۸۵۰)
خدمات بازرگانی ( ۰ زیر شاخه, ۱۱۳۲)
خدمات در منزل ( ۰ زیر شاخه, ۲۵۲)
خدمات ساختمانی ( ۰ زیر شاخه, ۳۱۱۳)
خدمات صنعتی ( ۰ زیر شاخه, ۳۸۱۷)
سیر و سفر ( ۰ زیر شاخه, ۸۵۰)
فرهنگ و هنر ( ۰ زیر شاخه, ۴۹۵)
لوازم و اثاثه ( ۰ زیر شاخه, ۴۲۱۸)
مالی و اداری ( ۰ زیر شاخه, ۴۹۰)
مجالس و مراسم ( ۰ زیر شاخه, ۴۳۳)
موبایل و تلفن ( ۰ زیر شاخه, ۵۱۹)
ورزش ( ۰ زیر شاخه, ۳۸۹)
کار و سرمایه ( ۰ زیر شاخه, ۸۲۶)
کامپیوتر و اینترنت ( ۰ زیر شاخه, ۲۹۵۲)
کشاورزی و دامداری ( ۰ زیر شاخه, ۱۱۸۷)
پزشکان ( ۱۲ زیر شاخه, ۰)
انجمن آزمایشگاه دکتری ( ۰ زیر شاخه, ۳۷۶۴)
انجمن علوم آزمایشگاهی ( ۰ زیر شاخه, ۸۱۸)
بیهوشی ( ۰ زیر شاخه, ۶۹۴)
پزشکان ( ۰ زیر شاخه, ۳۴۲۳۷)
تهران ( ۰ زیر شاخه, ۱۷۹۸۸)
جراح تهران ( ۰ زیر شاخه, ۳۹۷)
چشم ( ۰ زیر شاخه, ۸۶۴)
دامپزشک ( ۰ زیر شاخه, ۸۷۸)
روانشناسان ( ۰ زیر شاخه, ۶۲۸)
زیبایی ( ۰ زیر شاخه, ۳۱۴۰)
غدد ( ۰ زیر شاخه, ۱۹۵)
مغز و اعصاب ( ۰ زیر شاخه, ۴۵)
پزشکان ۲ ( ۱۸ زیر شاخه, ۰)
انجمن آزمایشگاهی دکتری ( ۰ زیر شاخه, ۳۸۵۱)
انجمن علوم آزمایشگاهی ( ۰ زیر شاخه, ۸۴۱)
انجمن غدد ( ۰ زیر شاخه, ۲۱۹)
پزشکان ( ۰ زیر شاخه, ۳۴۲۴۴)
پزشکان تهران ( ۰ زیر شاخه, ۱۷۹۸۸)
پزشکان و پرستاران ( ۰ زیر شاخه, ۱۴۱۹)
جراحان تهران ( ۰ زیر شاخه, ۴۱۸)
چشم پزشکی ( ۰ زیر شاخه, ۸۰۵۳)
دامپزشکان ( ۰ زیر شاخه, ۹۴۳)
دانشکده دندان پزشکی ( ۰ زیر شاخه, ۲۲۲)
دندان پزشکان دانشگاه تهران ( ۰ زیر شاخه, ۴۵۸۰)
دندان پزشکی ( ۰ زیر شاخه, ۱۲۱۵)
روانشناسان ( ۰ زیر شاخه, ۶۹۸)
متخصصان بیهوشی ( ۰ زیر شاخه, ۵۵۵)
متخصصان زیبایی ( ۰ زیر شاخه, ۳۹۵۰)
متخصصان مغز و اعصاب ( ۰ زیر شاخه, ۹۷)
نظام پزشکی ارومیه ( ۰ زیر شاخه, ۷۵۴)
نظام پزشکی کرمان ( ۰ زیر شاخه, ۲۰۵)
پیمانکاران ساختمانی ( ۰ زیر شاخه, ۴۷۳۳)
دانش آموزان سری ۱ ( ۰ زیر شاخه, ۶۵۵۳۶)
دانش آموزان سری ۲ ( ۰ زیر شاخه, ۱۳۹۰۹)
رانندگان ( ۱ زیر شاخه, ۰)
رانندگان ( ۰ زیر شاخه, ۶۴۸۳۷)
ساختمان ( ۱ زیر شاخه, ۰)
مرتبط با ساختمان ( ۰ زیر شاخه, ۱۲۰۷)
سهامداران کشور ( ۰ زیر شاخه, ۱۳۰۴۹)
طلا و جواهر ( ۰ زیر شاخه, ۳۱۶۳)
مدیران شرکت ها و کارخانه ها نسخه ۹۱ ( ۰ زیر شاخه, ۳۶۴۷۲)
مدیران شرکت ها و کارخانه ها نسخه ۹۱ قسمت دوم ( ۰ زیر شاخه, ۵۶۳۱۳)
مدیران ( ۴ زیر شاخه, ۰)
مدیران ( ۰ زیر شاخه, ۳۴۳۹)
مدیران اوقاف ( ۰ زیر شاخه, ۸۷)
مدیران بیمه ( ۰ زیر شاخه, ۲۱۸)
مدیران فروش برق صنعتی ( ۰ زیر شاخه, ۲۷۳)
مهندسین بر اساس شهر ( ۱۳ زیر شاخه, ۰)
آذربایجان غربی ( ۰ زیر شاخه, ۳۹۰۰)
اردبیل ( ۰ زیر شاخه, ۱۹۸۳)
اصفهان ( ۰ زیر شاخه, ۳۹۶)
تنکابن ( ۰ زیر شاخه, ۳۴۶)
تهران ( ۰ زیر شاخه, ۲۷۵۸)
رامسر ( ۰ زیر شاخه, ۵۱)
گرگان ( ۰ زیر شاخه, ۱۶۳۷)
گلستان ( ۰ زیر شاخه, ۱۷۱۹)
لرستان ( ۰ زیر شاخه, ۶۲۰)
کرج ( ۰ زیر شاخه, ۱۷۰۲)
کرمان ( ۰ زیر شاخه, ۱۹۰۹)
کرمانشاه ( ۰ زیر شاخه, ۲۵۵۰)
یزد ( ۰ زیر شاخه, ۳۰۱۰)
مهندسین براساس رشته تحصیلی ( ۹ زیر شاخه, ۰)
برق ( ۰ زیر شاخه, ۶۲۴۷)
ترافیک ( ۰ زیر شاخه, ۱۳۳)
شهرسازی ( ۰ زیر شاخه, ۴۷۳)
عمران ( ۰ زیر شاخه, ۵۱۳۸۲)
متفرقه ( ۰ زیر شاخه, ۲۴۰)
معماری ( ۰ زیر شاخه, ۷۳۱۶)
مکانیک ( ۰ زیر شاخه, ۶۹۰۷)
نظام مهندسی ( ۰ زیر شاخه, ۴۷۲۹۵)
نقشه کشی ( ۰ زیر شاخه, ۹۴۲)
نظام مهندسی استانها ( ۱۵ زیر شاخه, ۰)
آذربایجان غربی ( ۰ زیر شاخه, ۳۷۵۲)
اردبیل ( ۰ زیر شاخه, ۱۹۰۷)
اصفهان ( ۰ زیر شاخه, ۴۹۲)
تنکابن ( ۰ زیر شاخه, ۳۴۵)
تهران ( ۰ زیر شاخه, ۱۱۹۰۸)
رامسر ( ۰ زیر شاخه, ۵۰)
ساری ( ۰ زیر شاخه, ۱۲۶۴)
گرگان ( ۰ زیر شاخه, ۳۳۰۷)
گلستان ( ۰ زیر شاخه, ۱۶۰۱)
لرستان ( ۰ زیر شاخه, ۵۵۱)
مازندران ( ۰ زیر شاخه, ۴۷۴۹)
مرکزی ( ۰ زیر شاخه, ۹۳۵)
کد ۹۱۴ ( ۰ زیر شاخه, ۱۰۱)
کرج ( ۰ زیر شاخه, ۱۷۲۶)
کرمانشاه ( ۰ زیر شاخه, ۲۳۶۸)
وکلا ( ۰ زیر شاخه, ۱۰۲۸۴)
وکلا ( ۲ زیر شاخه, ۰)
وکلا ( ۰ زیر شاخه, ۷۸۶)
وکلای کرمان ( ۰ زیر شاخه, ۲۳۲)


پست بعدی: »


پست قبلی: «

مراحل خرید پنل اختصاصی تبلیغات چاپار 341تبلیغات چاپار 341
برخی از مشتریان ما