#
 
چاپار 341
اس ام اس تست-پیام کوتاه آزمایشی
نمایندگی فروش سامانه پیام کوتاه چاپار ۳۴۱
×
تبلیغات چاپار 341

بانک شماره موبایل

بانک شماره موبایل سراسر کشور

 

 

 

 

 

 

بانک شماره موبایل کامل اصناف کشور

بانک شماره موبایل کامل مدیران شرکتها

بانک شماره موبایل کامل مدیران کارخانجات

بزرگترین بانک مناطق شهر تهران

بانک شماره موبایل شماره پزشکان

 

 

 

بانک کد پستی اراک  ( ۰  زیر شاخه, ۰)
بانک کد پستی اردبیل  ( ۰  زیر شاخه, ۰)
بانک کد پستی ارومیه  ( ۴۶۱  زیر شاخه, ۰)
بانک کد پستی استان البرز  ( ۹  زیر شاخه, ۰)
بانک کد پستی اصفهان  ( ۶۸  زیر شاخه, ۰)
بانک کد پستی اهواز  ( ۸۸۱  زیر شاخه, ۰)
بانک کد پستی ایلام  ( ۰  زیر شاخه, ۰)
بانک کد پستی بجنورد  ( ۰  زیر شاخه, ۰)
بانک کد پستی بندرعباس  ( ۵۳۱  زیر شاخه, ۰)
بانک کد پستی بیرجند  ( ۳۵۱  زیر شاخه, ۰)
بانک کد پستی تبریز  ( ۶۶۹  زیر شاخه, ۰)
بانک کد پستی تهران  ( ۸  زیر شاخه, ۰)
بانک کد پستی زاهدان  ( ۳۶۱  زیر شاخه, ۰)
بانک کد پستی زنجان  ( ۴۱۱  زیر شاخه, ۰)
بانک کد پستی ساری  ( ۰  زیر شاخه, ۰)
بانک کد پستی سمنان  ( ۰  زیر شاخه, ۰)
بانک کد پستی شهر کرد  ( ۴۶۱  زیر شاخه, ۰)
بانک کد پستی شیراز  ( ۲  زیر شاخه, ۰)
بانک کد پستی قزوین  ( ۸۵۱  زیر شاخه, ۰)
بانک کد پستی قم  ( ۳۶۱  زیر شاخه, ۰)
بانک کد پستی مشهد  ( ۱۸۰  زیر شاخه, ۰)
بانک کد پستی کرمان  ( ۸۶۹  زیر شاخه, ۰)
بانک کد پستی کرمانشاه  ( ۰  زیر شاخه, ۰)
بانک کد پستی یاسوج  ( ۰  زیر شاخه, ۰)
بانک کد پستی یزد  ( ۳۶۳  زیر شاخه, ۰)

 

بانک کد پستی استان البرز ( ۹ زیر شاخه, ۰)
بانک کد پستی اصفهان ( ۶۸ زیر شاخه, ۰)
بانک کد پستی اهواز ( ۸۸۱ زیر شاخه, ۰)
بانک کد پستی تبریز ( ۶۶۹ زیر شاخه, ۰)
بانک کد پستی تهران ( ۸ زیر شاخه, ۰)
بانک کد پستی خوزستان ( ۸۸۱ زیر شاخه, ۰)
بانک کد پستی شیراز ( ۲ زیر شاخه, ۰)
بانک کد پستی مشهد ( ۱۸۰ زیر شاخه, ۰)
بانک کد پستی همدان ( ۵۲۱ زیر شاخه, ۰)

 

  بانک استانهای کشور  (۳۱ زیر شاخه)

 

  بانک شماره های ایرانسل  (۵ زیر شاخه)

 

  بانک محله ای  (۵ زیر شاخه)

 

  بانک مشاغل ، اصناف و دارندگان صنایع  (۶ زیر شاخه)

 

  بانک منطقه ای شماره های ایرانسل  (۱ زیر شاخه)

 

  بانک کد پستی استانهای کشور  (۳۱ زیر شاخه)

 

 

  بانک استانهای کشور  (۳۱ زیر شاخه)
  آذربایجان شرقی  ( ۵۹  زیر شاخه, ۰)
  آذربایجان غربی  ( ۳۷  زیر شاخه, ۰)
  اردبیل  ( ۲۳  زیر شاخه, ۰)
  اصفهان  ( ۹۹  زیر شاخه, ۰)
  البرز  ( ۳۲  زیر شاخه, ۰)
  ایلام  ( ۲۳  زیر شاخه, ۰)
  بوشهر  ( ۳۴  زیر شاخه, ۰)
  تهران  ( ۳۵  زیر شاخه, ۰)
  چهارمحال و بختیاری  ( ۲۹  زیر شاخه, ۰)
  خراسان جنوبی  ( ۲۱  زیر شاخه, ۰)
  خراسان رضوی  ( ۷۱  زیر شاخه, ۰)
  خراسان شمالی  ( ۱۷  زیر شاخه, ۰)
  خوزستان  ( ۴۹  زیر شاخه, ۰)
  زنجان  ( ۱۸  زیر شاخه, ۰)
  سمنان  ( ۱۷  زیر شاخه, ۰)
  سیستان و بلوچستان  ( ۳۴  زیر شاخه, ۰)
  فارس  ( ۸۲  زیر شاخه, ۰)
  قزوین  ( ۲۵  زیر شاخه, ۰)
  قم  ( ۹  زیر شاخه, ۰)
  گلستان  ( ۲۸  زیر شاخه, ۰)
  گیلان  ( ۵۲  زیر شاخه, ۰)
  لرستان  ( ۲۵  زیر شاخه, ۰)
  مازندران  ( ۵۹  زیر شاخه, ۰)
  مرکزی  ( ۳۳  زیر شاخه, ۰)
  هرمزگان  ( ۲۶  زیر شاخه, ۰)
  همدان  ( ۲۹  زیر شاخه, ۰)
  یزد  ( ۲۶  زیر شاخه, ۰)
  کردستان  ( ۲۶  زیر شاخه, ۰)
  کرمان  ( ۶۲  زیر شاخه, ۰)
  کرمانشاه  ( ۳۵  زیر شاخه, ۰)

  کهکیلویه وبویراحمد  ( ۱۸  زیر شاخه, ۰

 

بانک شماره های ایرانسل  (۵ زیر شاخه)

  ۹۳۵  ( ۰  زیر شاخه, ۱۳۰۵۰۴۶)
  ۹۳۶  ( ۰  زیر شاخه, ۱۳۸۴۵۴۸)
  ۹۳۷  ( ۰  زیر شاخه, ۱۲۷۴۷۹۵)
  ۹۳۸  ( ۰  زیر شاخه, ۱۳۷۹۱۳۴)
  ۹۳۹  ( ۰  زیر شاخه, ۷۲۵۱۷۳)

 

بانک محله ای  (۵ زیر شاخه)

  بانک محله ای استان البرز  ( ۱۷  زیر شاخه, ۰)
  بانک محله ای استان تهران  ( ۱۸  زیر شاخه, ۰)
  بانک محله ای توابع استان تهران  ( ۱۱  زیر شاخه, ۰)
  بانک محله ای یزد  ( ۲۰  زیر شاخه, ۰)
  بانک مناطق مشهد  ( ۱۸۴  زیر شاخه, ۰)

 بانک مشاغل ، اصناف و دارندگان صنایع  (۶ زیر شاخه)

  پزشکان  ( ۱۸  زیر شاخه, ۰)
  سایر اصناف  ( ۶  زیر شاخه, ۰)
  مدیران  ( ۶  زیر شاخه, ۰)
  مهندسین  ( ۳  زیر شاخه, ۰)
  نیازمندی های کشور  ( ۲۴  زیر شاخه, ۰)
  وکلا  ( ۳  زیر شاخه, ۰)
  اراک  ( ۲  زیر شاخه, ۰)
  اردبیل  ( ۳۶۱  زیر شاخه, ۰)
  ارومیه  ( ۲  زیر شاخه, ۰)
  استان البرز  ( ۲  زیر شاخه, ۰)
  اصفهان  ( ۶۸  زیر شاخه, ۰)
  اهواز  ( ۸۸۱  زیر شاخه, ۰)
  ایلام  ( ۸۱  زیر شاخه, ۰)
  بجنورد  ( ۴۶۱  زیر شاخه, ۰)
  بندرعباس  ( ۵۳۱  زیر شاخه, ۰)
  بیرجند  ( ۳۵۱  زیر شاخه, ۰)
  تبریز  ( ۶۸۸  زیر شاخه, ۰)
  تهران  ( ۸  زیر شاخه, ۰)
  خراسان رضوی  ( ۴۹  زیر شاخه, ۰)
  زاهدان  ( ۳۶۱  زیر شاخه, ۰)
  زنجان  ( ۴۱۱  زیر شاخه, ۰)
  سمنان  ( ۶۶۱  زیر شاخه, ۰)
  شهر کرد  ( ۴۶۱  زیر شاخه, ۰)
  شیراز  ( ۲  زیر شاخه, ۰)
  قزوین  ( ۸۵۱  زیر شاخه, ۰)
  قم  ( ۴  زیر شاخه, ۰)
  گرگان  ( ۲۳۸  زیر شاخه, ۰)
  گلستان  ( ۱۰  زیر شاخه, ۰)
  گیلان  ( ۱۹  زیر شاخه, ۰)
  مازندران  ( ۲  زیر شاخه, ۰)
  مشهد  ( ۱۸۰  زیر شاخه, ۰)
  نیشابور  ( ۷۸  زیر شاخه, ۰)
  همدان  ( ۵۲۱  زیر شاخه, ۰)
  کرمان  ( ۸۶۹  زیر شاخه, ۰)
  کرمانشاه  ( ۷۲۱  زیر شاخه, ۰)
  یاسوج  ( ۰  زیر شاخه, ۰)
  یزد  ( ۲  زیر شاخه, ۰)

http://chapar341.ir/banner/1.jpg

http://chapar341.ir/banner/2.jpg

http://chapar341.ir/banner/3.jpg

http://chapar341.ir/banner/4.jpg

http://chapar341.ir/banner/5.jpg

موضوعات مرتبط:

مزایای استفاده از پیام کوتاه در اطلاع رسانی و تبلیغات

مزایای بازاریابی به وسیله پیام کوتاه

راهنمای نگارش پیام کوتاه کوتاه‌تر!

راهکار های پیامکی

ویژگی های سامانه پیامک انبوه تبلیغاتی

سوالات متداول سامانه پیامکی

 

 

پست بعدی: »

پست قبلی:

مراحل خرید پنل اختصاصی
 • از قسمت ورود مشتریان وارد شده و نام کاربری و کلمه عبور را : chapar341 قرار دهید و وارد پنل نمونه ما شوید تا با امکانات سامانه ما بیشتر اشنا شوید

  قدم اولنسخه دمو سامانه ما را ببینید.
 • امکانات بسیاری در این سامانه گنجانده شده است,بطوری که جواب گوی تمام نیاز های شما میباشد و ما همیشه مدافع حقوق شما هستیم و شما را تنها نخواهیم گذاشت پس با ما باشید تا تنها نباشید ...

  قدم دومامکانات کامل سامانه را مطالعه کنید
 • میتوانید امکانات,تعرفه ها و قیمت ارسال پیامک را در تمام نسخه ها به صورت مقایسه ای مشاهده کرده و بسته به نیازتان بهترین نسخه را انتخاب نمایید تا از پشتیبانی و قیمت ها و امتیازات سامانه چاپار 341 بهره مند شوید

  قدم سومنسخه ها را مقایسه کنید
 • بعد از ثبت نام حد اکثر 60 ثانیه رمز و اطلاعات ورود به سامانه چاپار 341 برای شما به شماره موبایلی که وارد کرده اپید پیامک خواهد شد و بعد از ان وارد پنلتان شوید

  قدم آخرپرداخت انلاین و غیر انلاین
تبلیغات چاپار 341تبلیغات چاپار 341
برخی از مشتریان ما