چاپار 341
تبلیغات چاپار 341

تعرفه خطوط اختصاصی

تعرفه خطوط اختصاصی سال ۹۲
تمامی قیمت ها به ریال می باشنند
تعرفه خطوط 1000 مخصوص کاربران

تعداد رقم نمونه خط غیر سفارشی سفارشی
141000xxxxxxxxxx

200.000

400.000

131000xxxxxxxxx

490.000

880.000

121000xxxxxxxx

890.000

1.700.000

111000xxxxxxx

1.600.000

3.200.000

101000xxxxxx

2.100.000

4.200.000
91000xxxxx

2.700.000

5.200.000

81000xxxx

3.900.000

8.000.000

 

 

تعرفه خطوط 3000 مخصوص کاربران

 

خط 3000 با پیش شماره2666
تعداد رقم نمونه خط غیر سفارشی سفارشی
1430002666xxxxxx

250.000

استعلام شود

1330002666xxxxx

ندارد

ندارد

1230002666xxxx

1.100.000

استعلام شود

1130002666xxxنداردندارد
1030002666xx

1.300.000

استعلام شود
9300071xxx

استعلام شود

استعلام شود
83000xxxx

استعلام شود

استعلام شود

 

خط 3000 با پیش شماره 1333

 

 

تعداد رقم نمونه خط غیر سفارشی سفارشی
1430001333xxxxxx

250.000

استعلام شود

1330001333xxxxx

ندارد

ندارد

1230001333xxxx

1.100.000

استعلام شود

1130001333xxxنداردندارد
1030001333xx

1.300.000

استعلام شود
9300071xxx

استعلام شود

استعلام شود
83000xxxx

استعلام شود

استعلام شود

 

 

تعرفه خطوط 5000 مخصوص کاربران

 

خط 5000 با پیش شماره2666

 

تعداد رقم نمونه خط غیر سفارشی سفارشی
1450002666xxxxxx

150.000

200.000

1350002666xxxxx

200.000

500.000

1250002666xxxx

300.000

1.000.000

1150002666xxx

600.000

1.300.000

1050002666xx

1.400.000

2.800.000
950002666x

5.500.000

5.500.000

85000xxxx

اسعلام شود

ندارد

 

خط 5000 با پیش شماره1333

 

تعداد رقم نمونه خط غیر سفارشی سفارشی
1450001333xxxxxx

150.000

200.000

1350001333xxxxx

200.000

500.000

1250001333xxxx

300.000

1.000.000

1150001333xxx

600.000

1.300.000

1050001333xx

1.400.000

2.800.000
950001333x

5.500.000

5.500.000

85000xxxx

اسعلام شود

ندارد

 

 

 

تعرفه ثبت نام تجاری  مخصوص کاربران
  نمونه: chapar341.ir قیمت: 1.500.000  
تعرفه ثبت خط ثابت 021  مخصوص کاربران
قیمت: 1.500.000

 

تعرفه خطوط اختصاصی سامانه چاپار 341 در سال 1392

پست بعدی: »

پست قبلی:

کلیه حقوق این سایت متعلق به چاپار 341 می باشد.