#
 
چاپار 341
اس ام اس تست-پیام کوتاه آزمایشی
نمایندگی فروش سامانه پیام کوتاه چاپار ۳۴۱
×
تبلیغات چاپار 341

بانک کد پستی تهران

منتشر شده در دسته: راهکارهای پیامکی سامانه چاپار 341 برای موسسات و نهاد ها و فروشگاه ها و...
بانک کد پستی تهران ( ۸ زیر شاخه, ۰)
منطقه ۱۱ ( ۶۵ زیر شاخه, ۰)
۱۱۴۵ ( ۰ زیر شاخه, ۷۴۰۷)
۱۱۵۱ ( ۰ زیر شاخه, ۴۴۱۱)
۱۱۵۵ ( ۰ زیر شاخه, ۲۸۶۲)
۱۷شهریور جنوبی-تکلی ( ۰ زیر شاخه, ۵۵۹۷)
۱۷شهریور-منصور ( ۰ زیر شاخه, ۳۵۴۰)
meydane emam khomeyni ( 0 زیر شاخه, ۷۴۶۹)
اعدام ( ۰ زیر شاخه, ۳۴۴۱)
امام خمینی -استخر ( ۰ زیر شاخه, ۳۷۸۸)
امام خمینی-مازندران ( ۰ زیر شاخه, ۳۶۸۱)
امیر کبیر ( ۰ زیر شاخه, ۳۸۰۴)
امین حضور ( ۰ زیر شاخه, ۳۴۸۹)
انقلاب-ویلا ( ۰ زیر شاخه, ۳۵۴۶)
انیستتسو پاستور ( ۰ زیر شاخه, ۴۵۶۴)
بعثت-بخارائی ( ۰ زیر شاخه, ۳۶۰۳)
بهارستان ( ۰ زیر شاخه, ۵۰۷۸)
بهارستان-مردم ( ۰ زیر شاخه, ۳۸۰۹)
پاچنار ( ۰ زیر شاخه, ۱۱۵۸۰)
پانزده خرداد-باب همایون ( ۰ زیر شاخه, ۸۴۶۶)
پانزده خرداد-نوروز خان ( ۰ زیر شاخه, ۸۷۳۴)
پل حافظ شمال ( ۰ زیر شاخه, ۲۷۶۶)
پیچ شمران-صفی علی ( ۰ زیر شاخه, ۲۱۱۶)
پیچ شمران-صفی علیشاه ( ۰ زیر شاخه, ۴۵۰۳)
جمهوری-۳۰تیر ( ۰ زیر شاخه, ۴۱۷۴)
چهارراه سرچشمه ( ۰ زیر شاخه, ۴۰۴۹)
چهارراه ولی عصر-خیابان رازی ( ۰ زیر شاخه, ۳۱۱۲)
حسن آباد ( ۰ زیر شاخه, ۳۴۳۷)
خراسان-فرج اللهی ( ۰ زیر شاخه, ۲۴۸۲)
خیابان امام خمینی ( ۰ زیر شاخه, ۳۰۹۰)
خیابان ایران ( ۰ زیر شاخه, ۱۹۰۶)
خیابان ری ( ۰ زیر شاخه, ۲۶۹۵)
خیابان سرچشمه ( ۰ زیر شاخه, ۲۹۷۷)
خیابان گمرک-خیابان قلمستان ( ۰ زیر شاخه, ۳۹۵۴)
خیام-سید ناصر الدین ( ۰ زیر شاخه, ۸۱۱۱)
دروازه دولاب ( ۰ زیر شاخه, ۳۲۵۹)
دولو-۱۷شهریور ( ۰ زیر شاخه, ۲۴۲۵)
ری-قیام ( ۰ زیر شاخه, ۴۱۲۹)
سعدی -اکباتان ( ۰ زیر شاخه, ۶۹۰۲)
سعدی جنوبی ( ۰ زیر شاخه, ۳۶۰۴)
شهدا مجاهدین ( ۰ زیر شاخه, ۴۴۳۰)
شوش -ری -انبار گندم ( ۰ زیر شاخه, ۲۷۱۱)
شوش شرقی ( ۰ زیر شاخه, ۴۶۵۶)
شوش غربی ( ۰ زیر شاخه, ۸۹۰)
شوش غربی-پارک بهاران ( ۰ زیر شاخه, ۱۸۴۶)
شوش-بروجردی ( ۰ زیر شاخه, ۱۹۷۹)
شوش-خیابان مرسلی ( ۰ زیر شاخه, ۱۳۰۷)
ظهیر اسلام ( ۰ زیر شاخه, ۴۵۷۵)
فردوسی -فروغی ( ۰ زیر شاخه, ۴۰۷۵)
لاله زار جنوبی ( ۰ زیر شاخه, ۸۹۲۵)
لاله زار نو ( ۰ زیر شاخه, ۷۴۰۷)
مصطفی خمینی -سید اسماعیل ( ۰ زیر شاخه, ۳۵۴۶)
مولوی ( ۰ زیر شاخه, ۳۹۶۳)
مولوی -تختی ( ۰ زیر شاخه, ۵۴۷۶)
مولوی-باغ فردوس ( ۰ زیر شاخه, ۴۰۲۰)
مولوی-دهقانی ( ۰ زیر شاخه, ۱۸۷۷)
مولوی-صاحب جم ( ۰ زیر شاخه, ۲۲۲۸)
میدان خراسان ( ۰ زیر شاخه, ۳۶۵۵)
میدان راه اهن-ولیعصر ( ۰ زیر شاخه, ۸۱۳۵)
میدان فردوسی جنوب ( ۰ زیر شاخه, ۳۳۳۰)
ناصر خسرو ( ۰ زیر شاخه, ۵۳۴۸)
هدایت-کاشف ( ۰ زیر شاخه, ۲۲۴۸)
هفده شهریور-فیاض بخش ( ۰ زیر شاخه, ۲۵۹۵)
وحدت اسلامی ( ۰ زیر شاخه, ۵۷۶۵)
وحدت اسلامی-بیمارستان رازی ( ۰ زیر شاخه, ۴۵۸۳)
وحدت-ابوسعید ( ۰ زیر شاخه, ۶۱۱۹)
ولی عصر-سخایی ( ۰ زیر شاخه, ۳۹۵۳)
منطقه ۱۳ ( ۶۴ زیر شاخه, ۰)
۱۶متری برادران فلاح ( ۰ زیر شاخه, ۱۶۶۰۴)
۲۰متری ابوذز ( ۰ زیر شاخه, ۱۵۱۱۱)
۳راه آذری ۲۰متری شمشیری ( ۰ زیر شاخه, ۶۹۷۷)
آذربایجان ( ۰ زیر شاخه, ۱۰۱۹۸)
آذربایجان-اسکندر جنوبی ( ۰ زیر شاخه, ۶۹۸۹)
آزادی -دانشگاه شریف ( ۰ زیر شاخه, ۶۷۳۷)
آیت الله کاشانی-ابتدای خیابان لاله ( ۰ زیر شاخه, ۵۵۴۳)
ابتدای خوش ( ۰ زیر شاخه, ۱۷۳۳۷)
ابوریحان-فلسطین شمالی ( ۰ زیر شاخه, ۸۱۵۴)
ازادی-جمال زاده جنوبی ( ۰ زیر شاخه, ۵۶۵۶)
امیریه پل امیر بهادر ( ۰ زیر شاخه, ۶۳۵۱)
انتهای دامپزشکی-معین ( ۰ زیر شاخه, ۱۷۴۰۵)
انقلاب-فخر رازی ( ۰ زیر شاخه, ۵۲۷۴)
اکباتان فاز۲ ( ۰ زیر شاخه, ۸۲۲۹)
اکباتان-شکوری ( ۰ زیر شاخه, ۱۰۷۰۸)
بلوار ایرانخودرو ( ۰ زیر شاخه, ۳۹۳۳)
بلوار نواب صفوی ( ۰ زیر شاخه, ۱۲۲۸۷)
ترمینال غرب ( ۰ زیر شاخه, ۱۰۸۲۲)
تهران سر بلوار لاله ( ۰ زیر شاخه, ۱۱۳۱۶)
تهرانسر غربی ( ۰ زیر شاخه, ۳۲۵۵۶)
جاده مخصوص -شهرک غزالی ( ۰ زیر شاخه, ۴۰۶۳)
جاده مخصوص-ورد آور ( ۰ زیر شاخه, ۱۵۱۸)
جمهوری باستان ( ۰ زیر شاخه, ۶۶۷۲)
جوادیه ( ۰ زیر شاخه, ۱۶۹۲۲)
جیهون-ابتدای هاشمی ( ۰ زیر شاخه, ۱۶۱۳۷)
حر-به سمت جنوب ( ۰ زیر شاخه, ۶۶۱۷)
حسام الدین ( ۰ زیر شاخه, ۸۵۲۴)
خیابان خلیج ( ۰ زیر شاخه, ۱۱۸۷۵)
خیابان خلیج-پیروزی ( ۰ زیر شاخه, ۲۵۶۱)
خیابان زهتابی ( ۰ زیر شاخه, ۵۸۵۴)
خیابان قزوین-۱۶ متری امیری ( ۰ زیر شاخه, ۱۰۲۸۸)
خیابان قزوین-خیابان ابرهیمی ( ۰ زیر شاخه, ۳۷۶۸)
خیابان قزوین-مخصوص ( ۰ زیر شاخه, ۷۲۰۴)
خیابان مخصوص کرج-کوی بیمه ( ۰ زیر شاخه, ۹۸۸۵)
خیابان یافت آباد ( ۰ زیر شاخه, ۱۴۹۳۳)
خیابان یافت آباد-زندیه ( ۰ زیر شاخه, ۱۳۲۳۷)
خیابن قزوین-هلال احمر ( ۰ زیر شاخه, ۷۰۶)
دستغیب -هاشمی ( ۰ زیر شاخه, ۱۷۲۵۲)
دشت آزادگان-خداشرفی ( ۰ زیر شاخه, ۸۳۰۶)
دو راه قپان ( ۰ زیر شاخه, ۱۴۴۸۵)
رازی هلال احمر ( ۰ زیر شاخه, ۶۱۴۲)
روبروی پایگاه یکم شکاری ( ۰ زیر شاخه, ۵۴۷۴)
سر آسیاب-مهرآباد ( ۰ زیر شاخه, ۸۳۳۶)
سعیدی-رمضانی ( ۰ زیر شاخه, ۴۰۳۵)
سلیمان شمالی ( ۰ زیر شاخه, ۱۲۹۹۲)
سه راه آذری-میدان حسن آباد ( ۰ زیر شاخه, ۱۰۹۱۷)
سه راه ساوه ( ۰ زیر شاخه, ۱۱۹۵۰)
سه راه سرسبیل ( ۰ زیر شاخه, ۱۰۵۸۷)
شاد آباد-مهر آباد جنوبی ( ۰ زیر شاخه, ۲۷۲۵۳)
شهرک اکباتان ( ۰ زیر شاخه, ۱۳۱۵۲)
شهرک ولیعصر ( ۰ زیر شاخه, ۲۴۹۳۶)
غفاری مخصوص ( ۰ زیر شاخه, ۷۷۷۶)
فلسطین جنوبی ( ۰ زیر شاخه, ۷۰۴۴)
میدان بهاران به سمت جنوب ( ۰ زیر شاخه, ۹۶۷۱)
میدان راه آهن-ابتدای ولی عصر ( ۰ زیر شاخه, ۶۰۰۰)
میدان فلاح۲۰ متری ابوذر ( ۰ زیر شاخه, ۶۶۸۶)
میدان قزوین ( ۰ زیر شاخه, ۵۱۷۹)
کارون ( ۰ زیر شاخه, ۱۱۸۰۲)
کارون-بهنود ( ۰ زیر شاخه, ۸۶۲۹)
کیلومتر ۴ جاده ساوه پاستگاه نعمت آباد ( ۰ زیر شاخه, ۷۰۱۵)
کیلومتر پنج جاده مخصوص ( ۰ زیر شاخه, ۶۳۷۲)
کیلومتر۱۴ جاده مخصوص ( ۰ زیر شاخه, ۷۷۷۷)
یافت آباد شرقی ( ۰ زیر شاخه, ۶۱۷۸)
یافت آباد-خیابان سجاد جنوبی ( ۰ زیر شاخه, ۱۰۹۱۹)
منطقه ۱۴ ( ۶۴ زیر شاخه, ۰)
۱۴۱۱ (جلال آل احمد) ( ۰ زیر شاخه, ۵۷۵۰)
۱۴۱۳ (کارگر شمالی) ( ۰ زیر شاخه, ۹۸۰۶)
۱۴۱۴ (فاطمی جهاد) ( ۰ زیر شاخه, ۶۵۷۵)
۱۴۱۵ (میدان ولیعصر) ( ۰ زیر شاخه, ۱۴۹۴۴)
۱۴۱۶ (چهارراه بزرگ ولیعصر) ( ۰ زیر شاخه, ۸۷۹۷)
۱۴۱۷ (کشاورز پارک لاله) ( ۰ زیر شاخه, ۳۱۶۱)
۱۴۱۸ (میدان انقلاب_فرصت) ( ۰ زیر شاخه, ۹۳۸۷)
۱۴۱۹ (کشاورز _ جمال زاده) ( ۰ زیر شاخه, ۱۰۳۴۵)
۱۴۳۱ (فاطمی_گمنام) ( ۰ زیر شاخه, ۱۶۴۱۷)
۱۴۳۳ (ولیعصر_فتحی شقاقی) ( ۰ زیر شاخه, ۸۱۰۶)
۱۴۳۴ (توانیر) ( ۰ زیر شاخه, ۱۱۲۴۹)
۱۴۳۵ (شیراز جنوبی) ( ۰ زیر شاخه, ۱۰۴۵۰)
۱۴۳۶ (سید جمال الدین) ( ۰ زیر شاخه, ۹۷۹۹)
۱۴۳۷ (شیخ بهایی _ ایران شمالی) ( ۰ زیر شاخه, ۹۹۲۲)
۱۴۳۸ (امیر آباد شمالی) ( ۰ زیر شاخه, ۹۴۴۰)
۱۴۳۹ (کارگر_ آل احمد) ( ۰ زیر شاخه, ۸۷۷۹)
۱۴۴۱ (ستارخان) ( ۰ زیر شاخه, ۶۸۷۳)
۱۴۴۳ (شهر آرا) ( ۰ زیر شاخه, ۶۸۹۳)
۱۴۴۴ (تهران ویلاغرب) ( ۰ زیر شاخه, ۱۰۹۴۶)
۱۴۴۵ (شهر آرا ۲) ( ۰ زیر شاخه, ۸۲۳۲)
۱۴۴۶ (جنوب گیشا) ( ۰ زیر شاخه, ۵۴۵۰)
۱۴۴۷ (گیشا خ نهم) ( ۰ زیر شاخه, ۱۱۷۳۱)
۱۴۴۸ (گیشا چهاردهم) ( ۰ زیر شاخه, ۷۵۳۲)
۱۴۴۹ (همت _چمران) ( ۰ زیر شاخه, ۷۵۸)
۱۴۵۱ (فلکه دوم صادقیه) ( ۰ زیر شاخه, ۲۵۰۸۲)
۱۴۵۳ (فلکه اول صادقیه) ( ۰ زیر شاخه, ۸۵۴۹)
۱۴۵۴ (پل ستارخان) ( ۰ زیر شاخه, ۱۰۷۲۹)
۱۴۵۵ (ستارخان حبیب الهی) ( ۰ زیر شاخه, ۱۴۵۳۶)
۱۴۵۶ (ستارخان شادمان) ( ۰ زیر شاخه, ۱۸۷۳۸)
۱۴۵۷ (خوش) ( ۰ زیر شاخه, ۱۳۴۲۵)
۱۴۵۸ (آزادی معین) ( ۰ زیر شاخه, ۹۰۰۴)
۱۴۵۹ (آزادی حبیب الهی) ( ۰ زیر شاخه, ۸۳۲۱)
۱۴۶۱ (فلکه۲ صادقیه اشرفی) ( ۰ زیر شاخه, ۱۶۳۳۴)
۱۴۶۳ (خیابان سازمان آب) ( ۰ زیر شاخه, ۱۶۹۱۸)
۱۴۶۴ (مرز داران) ( ۰ زیر شاخه, ۱۴۱۶۳)
۱۴۶۵ (شهرک غرب ایران زمین) ( ۰ زیر شاخه, ۱۱۳۶۳)
۱۴۶۶ (شهرک غرب هرمزان) ( ۰ زیر شاخه, ۲۰۱۱۰)
۱۴۶۷ (شهرک غرب فاز ۵) ( ۰ زیر شاخه, ۱۵۵۹۱)
۱۴۶۸ (فرحزادی ارغوان) ( ۰ زیر شاخه, ۱۳۲۲۶)
۱۴۶۹ (پونک) ( ۰ زیر شاخه, ۱۸۸۵۹)
۱۴۷۱ (کاشانی _ ستاری) ( ۰ زیر شاخه, ۲۷۷۴۲)
۱۴۷۳ (اشرفی _ ۲۲ بهمن) ( ۰ زیر شاخه, ۴۱۸۸۸)
۱۴۷۴ (جنت آباد جنوبی) ( ۰ زیر شاخه, ۲۲۹۳۹)
۱۴۷۵ (جنت آباد شمالی) ( ۰ زیر شاخه, ۲۴۳۵۰)
۱۴۷۶ (سردار جنگل) ( ۰ زیر شاخه, ۲۸۹۹۲)
۱۴۷۷ (سیمون بولیوار) ( ۰ زیر شاخه, ۲۶۰۷۸)
۱۴۷۸ (شهران) ( ۰ زیر شاخه, ۲۰۷۴۶)
۱۴۷۹ ( ۰ زیر شاخه, ۱۷۸)
۱۴۸۱ (فلکه دوم آریاشهر) ( ۰ زیر شاخه, ۲۹۶۴۰)
۱۴۸۳ (بلوار فردوس) ( ۰ زیر شاخه, ۲۹۷۲۹)
۱۴۸۴ (استادیوم آزادی) ( ۰ زیر شاخه, ۱۳۶۲۳)
۱۴۸۵ (شهرزیبا) ( ۰ زیر شاخه, ۷۲۰۱)
۱۴۸۶ (شهر زیبا بلوار تعاون) ( ۰ زیر شاخه, ۸۵۴۶)
۱۴۸۷ (بلوار تعاون_شهرزیبا) ( ۰ زیر شاخه, ۱۳۶۶۹)
۱۴۸۸ (کن) ( ۰ زیر شاخه, ۶۰۳۳)
۱۴۸۹ (دهکده المپیک) ( ۰ زیر شاخه, ۵۱۷۳)
۱۴۹۱ ( ۰ زیر شاخه, ۲۲۲)
۱۴۹۳ (اکباتان فاز ۱) ( ۰ زیر شاخه, ۵۱۵۳)
۱۴۹۴ (شهرک راه آهن) ( ۰ زیر شاخه, ۱۴۵۴۹)
۱۴۹۵ (ایران خودرو) ( ۰ زیر شاخه, ۲۲۱۷)
۱۴۹۶ (پیکان شهر) ( ۰ زیر شاخه, ۲۶۳۳)
۱۴۹۷ (شهرک پژوهش) ( ۰ زیر شاخه, ۱۰۱۸)
۱۴۹۸ (همت غرب- امید دژبان) ( ۰ زیر شاخه, ۲۵۰۵)
۱۴۹۹ ( ۰ زیر شاخه, ۷۰)
منطقه ۱۵ ( ۶۴ زیر شاخه, ۰)
۱۵۱۱ (وزرا غرب) ( ۰ زیر شاخه, ۳۹۵۹)
۱۵۱۳ (بخارست) ( ۰ زیر شاخه, ۴۳۶۶)
۱۵۱۴ (آرژانتین- احمدقصیر) ( ۰ زیر شاخه, ۳۸۴۸)
۱۵۱۵ (آرژانتین _ بیهقی) ( ۰ زیر شاخه, ۷۲۲)
۱۵۱۶ (الوند) ( ۰ زیر شاخه, ۳۹۸۷)
۱۵۱۷ (آرژانتین_آفریقا) ( ۰ زیر شاخه, ۵۵۰۰)
۱۵۱۸ (چهارراه جهان کودک) ( ۰ زیر شاخه, ۲۳۹۲)
۱۵۱۹ (طالقانی_ولیعصر) ( ۰ زیر شاخه, ۲۳۳)
۱۵۳۱ (پاکستان ) ( ۰ زیر شاخه, ۱۹۷۷)
۱۵۳۳ (خرمشهر_عشقیار) ( ۰ زیر شاخه, ۸۰۵۳)
۱۵۳۴ ( ۰ زیر شاخه, ۱۷۹)
۱۵۳۵ ( ۰ زیر شاخه, ۳۱)
۱۵۳۶ ( ۰ زیر شاخه, ۷۰)
۱۵۳۷ ( ۰ زیر شاخه, ۱۰۵)
۱۵۳۸ ( ۰ زیر شاخه, ۶۳)
۱۵۳۹ ( ۰ زیر شاخه, ۳۱)
۱۵۴۱ (سید خندان_جلفا) ( ۰ زیر شاخه, ۷۰۹۵)
۱۵۴۳ (سید خندان_مجتبایی) ( ۰ زیر شاخه, ۲۳۱۹)
۱۵۴۴ (شریعتی _کتابی) ( ۰ زیر شاخه, ۱۱۵۵)
۱۵۴۵ (میرداماد_شاه نظری) ( ۰ زیر شاخه, ۱۲۸۷)
۱۵۴۶ (میرداماد وزیری پور) ( ۰ زیر شاخه, ۲۶۵۵)
۱۵۴۷ (رازان جنوبی) ( ۰ زیر شاخه, ۲۷۸۵)
۱۵۴۸ (میرداماد_رازان) ( ۰ زیر شاخه, ۱۸۳۴)
۱۵۴۹ (میرداماد_نفت جنوبی) ( ۰ زیر شاخه, ۱۶۹۹)
۱۵۵۱ (سهروردی _هویزه) ( ۰ زیر شاخه, ۲۰۲۳)
۱۵۵۳ (سهروردی_ خرمشهر) ( ۰ زیر شاخه, ۲۳۵۰)
۱۵۵۴ (سهروردی_ قندی) ( ۰ زیر شاخه, ۲۷۹۲)
۱۵۵۵ (سهروردی _ سید خندان) ( ۰ زیر شاخه, ۲۷۹۸)
۱۵۵۶ (سید خندان _ شریعتی _ جنوب) ( ۰ زیر شاخه, ۲۲۸۵)
۱۵۵۷ (آپادانا _ شکوه) ( ۰ زیر شاخه, ۱۵۷۲)
۱۵۵۸ (شریعتی _ توپچی) ( ۰ زیر شاخه, ۱۸۷۶)
۱۵۵۹ (چهارراه قصر بهشتی) ( ۰ زیر شاخه, ۲۴۴۵)
۱۵۶۱ (شریعتی _ سه راه طالقانی) ( ۰ زیر شاخه, ۲۸۸۴)
۱۵۶۳ (بهار شمالی _ کارگر) ( ۰ زیر شاخه, ۵۴۱۷)
۱۵۶۴ (بهار شمالی) ( ۰ زیر شاخه, ۵۶۵۸)
۱۵۶۵ (سهروری جنوبی- بهار شیراز) ( ۰ زیر شاخه, ۳۴۸۰)
۱۵۶۶ (ترکمنستان) ( ۰ زیر شاخه, ۵۶۱۸)
۱۵۶۷ (مطهری _ شریعتی) ( ۰ زیر شاخه, ۲۱۴۰)
۱۵۶۸ (زینالی _ عباس آباد) ( ۰ زیر شاخه, ۳۲۳۵)
۱۵۶۹ (سهروردی _ اندیشه) ( ۰ زیر شاخه, ۳۸۳۲)
۱۵۷۱ (مفتح _ طالقانی) ( ۰ زیر شاخه, ۳۰۰۵)
۱۵۷۳ (بهار شمالی _ فجر الملک) ( ۰ زیر شاخه, ۲۸۱۱)
۱۵۷۴ (هفت تیر _ مسجد الجواد) ( ۰ زیر شاخه, ۲۹۶۱)
۱۵۷۵ (مطهری _ مفتح) ( ۰ زیر شاخه, ۲۶۶۶)
۱۵۷۶ (مطهری-جهانتاب) ( ۰ زیر شاخه, ۳۵۷۰)
۱۵۷۷ (بهشتی _تختی _ شمال) ( ۰ زیر شاخه, ۳۱۷۶)
۱۵۷۸ (بهشتی _تختی _ جنوب) ( ۰ زیر شاخه, ۱۶۴۷)
۱۵۷۹ (امیر اتابک) ( ۰ زیر شاخه, ۱۶۴۳)
۱۵۸۱ (سمیه) ( ۰ زیر شاخه, ۵۴۴۰)
۱۵۸۳ (مفتح _شیرودی) ( ۰ زیر شاخه, ۱۷۱۱)
۱۵۸۴ (قرنی _ کریم خان) ( ۰ زیر شاخه, ۵۵۰۳)
۱۵۸۵ (کریم خان _ سنائی) ( ۰ زیر شاخه, ۵۲۹۷)
۱۵۸۶ (عباس آباد-قائم مقام) ( ۰ زیر شاخه, ۵۶۱۳)
۱۵۸۷ (مطهری_ میر عماد) ( ۰ زیر شاخه, ۷۵۷۵)
۱۵۸۸ (قائم مقام) ( ۰ زیر شاخه, ۳۰۶۷)
۱۵۸۹ (مطهری _ جم) ( ۰ زیر شاخه, ۳۲۰۲)
۱۵۹۱ (چهارراه کالج) ( ۰ زیر شاخه, ۳۲۰۲)
۱۵۹۳ (ولیعصر _ طالقانی) ( ۰ زیر شاخه, ۵۱۸۶)
۱۵۹۴ (ولیعصر _ زردتشت) ( ۰ زیر شاخه, ۳۸۴۵)
۱۵۹۵ (مطهری _لارستان) ( ۰ زیر شاخه, ۳۱۸۹)
۱۵۹۶ (مطهری _میرزای شیرازی) ( ۰ زیر شاخه, ۲۷۱۴)
۱۵۹۷ (کریم خان _ میرزای شیرازی) ( ۰ زیر شاخه, ۲۵۸۷)
۱۵۹۸ (نجات الهی) ( ۰ زیر شاخه, ۶۱۳۰)
۱۵۹۹ (طالقانی قرنی) ( ۰ زیر شاخه, ۴۱۱۶)
منطقه ۱۶ ( ۶۴ زیر شاخه, ۰)
۱۶۱۱ (شریعتی-درختی) ( ۰ زیر شاخه, ۷۵۳۸)
۱۶۱۳ (شریعتی-ملک) ( ۰ زیر شاخه, ۶۷۶۵)
۱۶۱۴ (سپاه) ( ۰ زیر شاخه, ۹۴۴۳)
۱۶۱۵ (گرگان) ( ۰ زیر شاخه, ۶۴۹۶)
۱۶۱۶ (امام حسین-دماوند) ( ۰ زیر شاخه, ۶۶۱۵)
۱۶۱۷ (امام حسین-تهران نو) ( ۰ زیر شاخه, ۴۸۹۳)
۱۶۱۸ (نامجو-لاغری) ( ۰ زیر شاخه, ۵۹۶۳)
۱۶۱۹ (پل چوبی) ( ۰ زیر شاخه, ۶۱۳۷)
۱۶۳۱ (سید خندان-شمال) ( ۰ زیر شاخه, ۱۴۷۰۹)
۱۶۳۳ (مجیدیه) ( ۰ زیر شاخه, ۹۶۴۰)
۱۶۳۴ (گلبرگ غربی-اثنی عشری) ( ۰ زیر شاخه, ۱۲۲۲۴)
۱۶۳۵ (گلبرگ-کرمان) ( ۰ زیر شاخه, ۱۲۰۳۷)
۱۶۳۶ (سبلان شمالی-لشکر) ( ۰ زیر شاخه, ۱۷۳۲۱)
۱۶۳۷ (سبلان شمالی) ( ۰ زیر شاخه, ۱۳۶۶۳)
۱۶۳۸ (خواجه نظام) ( ۰ زیر شاخه, ۷۴۲۸)
۱۶۳۹ (خ پلیس-سروش-فرهنگ) ( ۰ زیر شاخه, ۷۸۸۳)
۱۶۴۱ (سبلان-مدنی) ( ۰ زیر شاخه, ۱۰۳۲۰)
۱۶۴۳ (وحیدیه) ( ۰ زیر شاخه, ۱۰۹۰۵)
۱۶۴۴ (وحیدیه) ( ۰ زیر شاخه, ۱۱۵۷۰)
۱۶۴۵ (نظام آباد-گلبرگ) ( ۰ زیر شاخه, ۱۹۷۵۵)
۱۶۴۶ (نارمک-آیت) ( ۰ زیر شاخه, ۱۲۰۷۰)
۱۶۴۷ (خاقانی-نارمک) ( ۰ زیر شاخه, ۱۳۶۳۹)
۱۶۴۸ (هفت حوض-مهران پور) ( ۰ زیر شاخه, ۱۵۰۴۷)
۱۶۴۹ (هفت حوض-آیت) ( ۰ زیر شاخه, ۱۵۳۲۷)
۱۶۵۱ (سه راه تهران پارس) ( ۰ زیر شاخه, ۳۵۲۶۳)
۱۶۵۳ (تهران پارس -تیر انداز) ( ۰ زیر شاخه, ۲۸۷۷۱)
۱۶۵۴ (فلکه اول) ( ۰ زیر شاخه, ۱۷۱۷۳)
۱۶۵۵ (بین دوم و سوم) ( ۰ زیر شاخه, ۳۷۵۸۳)
۱۶۵۶ (سوم ۱۹۶) ( ۰ زیر شاخه, ۳۱۲۶۳)
۱۶۵۷ (جشنواره) ( ۰ زیر شاخه, ۲۳۲۶۵)
۱۶۵۸ (عباسپور) ( ۰ زیر شاخه, ۱۰۷۰۲)
۱۶۵۹ (بلوار نور-حکیمیه) ( ۰ زیر شاخه, ۲۰۱۸۹)
۱۶۶۱ (خواجه عبدالله ابوذر) ( ۰ زیر شاخه, ۱۶۶۷۰)
۱۶۶۳ (بنی هاشم) ( ۰ زیر شاخه, ۹۷۱۰)
۱۶۶۴ (فرخی عراقی) ( ۰ زیر شاخه, ۸۳۰۲)
۱۶۶۵ (شمس آباد) ( ۰ زیر شاخه, ۱۱۱۱۲)
۱۶۶۶ (پاسداران-گلستان) ( ۰ زیر شاخه, ۷۸۶۲)
۱۶۶۷ (حسن بنا) ( ۰ زیر شاخه, ۷۹۹۴)
۱۶۶۸ (حسین آباد) ( ۰ زیر شاخه, ۹۸۱۶)
۱۶۶۹ (هروی) ( ۰ زیر شاخه, ۷۵۹۷)
۱۶۷۱ (رسالت ۱۶ متری دوم) ( ۰ زیر شاخه, ۸۴۹۲)
۱۶۷۳ (ملت) ( ۰ زیر شاخه, ۷۲۳۸)
۱۶۷۴ (هنگام علم و صنعت) ( ۰ زیر شاخه, ۵۶۹۲)
۱۶۷۵ (کرمان شمالی) ( ۰ زیر شاخه, ۸۱۷۳)
۱۶۷۶ (رسالت مسجد الرسول) ( ۰ زیر شاخه, ۱۰۰۹۶)
۱۶۷۷ (رسالت هنگام) ( ۰ زیر شاخه, ۱۸۲۲۳)
۱۶۷۸ (لویزان _ شبان) ( ۰ زیر شاخه, ۱۲۱۰۵)
۱۶۷۹ (بابایی _ هنگام لویزان) ( ۰ زیر شاخه, ۲۴۲)
۱۶۸۱ (رسالت _ هنگام) ( ۰ زیر شاخه, ۷۲۱۶)
۱۶۸۳ (نارمک _علم و صنعت) ( ۰ زیر شاخه, ۶۵۴۶)
۱۶۸۴ (دانشگاه علم و صنعت) ( ۰ زیر شاخه, ۷۸۱۲)
۱۶۸۵ (فرجام-عبادی) ( ۰ زیر شاخه, ۹۹۷۸)
۱۶۸۶ (خیبان آبعلی _ خیابان سازمان) ( ۰ زیر شاخه, ۱۰۲۷۴)
۱۶۸۷ (تکاوران) ( ۰ زیر شاخه, ۱۹۶۱۹)
۱۶۸۸ (هنگام کوچه ۱۴) ( ۰ زیر شاخه, ۷۸۵۴)
۱۶۸۹ (قنات کوثر) ( ۰ زیر شاخه, ۱۵۵۶۷)
۱۶۹۱ ( ۰ زیر شاخه, ۱۱۹)
۱۶۹۳ (اراج-گلزار) ( ۰ زیر شاخه, ۵۰۱۸)
۱۶۹۴ (امام علی _ پروین) ( ۰ زیر شاخه, ۲۴۴۸)
۱۶۹۵ (میدان ازگل) ( ۰ زیر شاخه, ۱۳۸۵)
۱۶۹۶ (ازگل جنوب) ( ۰ زیر شاخه, ۳۲۴۸)
۱۶۹۷ ( ۰ زیر شاخه, ۹۷)
۱۶۹۸ (دانشگاه امام حسین) ( ۰ زیر شاخه, ۵۵۹۵)
۱۶۹۹ ( ۰ زیر شاخه, ۴۶)
منطقه ۱۷ ( ۶۴ زیر شاخه, ۰)
۱۷۱۱ (میدان امام حسین- اقبال لاهوری) ( ۰ زیر شاخه, ۴۸۵۰)
۱۷۱۳ (هفده شهریور شمال- میدان امام حسین) ( ۰ زیر شاخه, ۵۵۸۳)
۱۷۱۴ (شهدا شمال پرواز) ( ۰ زیر شاخه, ۵۲۷۵)
۱۷۱۵ (امام علی جنوب- زاهد گیلانی) ( ۰ زیر شاخه, ۴۵۹۰)
۱۷۱۶ (چهارصد دستگاه) ( ۰ زیر شاخه, ۲۶۷۷)
۱۷۱۷ (پیروزی عزیزی) ( ۰ زیر شاخه, ۴۱۵۹)
۱۷۱۸ (شهدا_شکوفه) ( ۰ زیر شاخه, ۳۵۳۸)
۱۷۱۹ (پیروزی _ نور صالحی) ( ۰ زیر شاخه, ۵۳۷۱)
۱۷۳۱ (شهید اشراقی قاسم آباد) ( ۰ زیر شاخه, ۵۵۵۶)
۱۷۳۳ (تهران نو) ( ۰ زیر شاخه, ۴۱۸۵)
۱۷۳۴ (پیروزی _ ششم _ نیروی هوایی) ( ۰ زیر شاخه, ۵۷۱۰)
۱۷۳۵ (خ صفا- طبرسی) ( ۰ زیر شاخه, ۷۴۲۷)
۱۷۳۶ (چهارراه کوکا _دهقان) ( ۰ زیر شاخه, ۷۷۵۴)
۱۷۳۷ (نیروی هوایی خیابان چهارم) ( ۰ زیر شاخه, ۴۲۹۶)
۱۷۳۸ (نیروی هوایی چهار گوش) ( ۰ زیر شاخه, ۵۶۵۳)
۱۷۳۹ (کلاهدوز) ( ۰ زیر شاخه, ۴۶۸۷)
۱۷۴۱ (میدان امامت-ابوریحان) ( ۰ زیر شاخه, ۷۸۷۲)
۱۷۴۳ (امامت) ( ۰ زیر شاخه, ۹۴۵۹)
۱۷۴۴ (فلکه اطلاعات) ( ۰ زیر شاخه, ۷۷۶۰)
۱۷۴۵ (خاقانی) ( ۰ زیر شاخه, ۴۹۱۸)
۱۷۴۶ (تهران نو- سرخه حصار) ( ۰ زیر شاخه, ۱۲۰۸)
۱۷۴۷ (نیروی هوایی مهر آور) ( ۰ زیر شاخه, ۴۹۷۶)
۱۷۴۸ (نیروی هوایی) ( ۰ زیر شاخه, ۶۴۰۴)
۱۷۴۹ (پارک پیروزی) ( ۰ زیر شاخه, ۴۱۰۶)
۱۷۵۱ (دهقان) ( ۰ زیر شاخه, ۲۲۳)
۱۷۵۳ ( ۰ زیر شاخه, ۱۰۸)
۱۷۵۴ ( ۰ زیر شاخه, ۱۱۷)
۱۷۵۵ ( ۰ زیر شاخه, ۷۸۶)
۱۷۵۶ ( ۰ زیر شاخه, ۲۲۸۴)
۱۷۵۷ (هجرت _ سه راه تختی) ( ۰ زیر شاخه, ۹۲)
۱۷۵۸ ( ۰ زیر شاخه, ۸۱)
۱۷۵۹ ( ۰ زیر شاخه, ۱۰۵۷)
۱۷۶۱ (چهارراه شمس _۱۷ شهریور) ( ۰ زیر شاخه, ۶۲۶۹)
۱۷۶۳ (درودیان) ( ۰ زیر شاخه, ۶۱۲۹)
۱۷۶۴ (سرآسیاب) ( ۰ زیر شاخه, ۱۶۲۵۳)
۱۷۶۵ (کوکا_جعفر نژاد) ( ۰ زیر شاخه, ۱۸۹۶۸)
۱۷۶۶ (نبرد_ پرستار جنوبی) ( ۰ زیر شاخه, ۳۰۳۹۰)
۱۷۶۷ (نبرد _سلطانیه) ( ۰ زیر شاخه, ۲۵۹۲۸)
۱۷۶۸ (محلاتی_عارف شمالی) ( ۰ زیر شاخه, ۶۲۴۴)
۱۷۶۹ (محلاتی_حاج نوروزی) ( ۰ زیر شاخه, ۷۴۷۹)
۱۷۷۱ (خ خاوران – مخبر جنوبی) ( ۰ زیر شاخه, ۴۵۶۱)
۱۷۷۳ (پل آهنگ _۱۷ شهریور) ( ۰ زیر شاخه, ۶۰۵۱)
۱۷۷۴ (محلاتی _کیانی) ( ۰ زیر شاخه, ۶۷۷۳)
۱۷۷۵ (خاوران عجب گل) ( ۰ زیر شاخه, ۶۴۲۶)
۱۷۷۶ (خیابان شاه آبادی) ( ۰ زیر شاخه, ۶۸۳۱)
۱۷۷۷ (بلوار ابودر _پل چهارم) ( ۰ زیر شاخه, ۱۱۸۲۵)
۱۷۷۸ (محلاتی- نبرد) ( ۰ زیر شاخه, ۱۰۵۴۵)
۱۷۷۹ (خاوران _ سه راه افسریه) ( ۰ زیر شاخه, ۱۲۳۴۵)
۱۷۸۱ (بسیج محلاتی) ( ۰ زیر شاخه, ۹۰۵۹)
۱۷۸۳ (افسریه- ۱۵ متری شمالی) ( ۰ زیر شاخه, ۱۱۵۰۴)
۱۷۸۴ (مسعودیه) ( ۰ زیر شاخه, ۱۱۹۵۶)
۱۷۸۵ (افسریه- ۱۵ متری جنوبی) ( ۰ زیر شاخه, ۱۱۷۸۶)
۱۷۸۶ (افسریه ۱۵ متری دوم) ( ۰ زیر شاخه, ۱۲۷۰۹)
۱۷۸۷ (مسعودیه _مظاهری) ( ۰ زیر شاخه, ۱۱۰۵۵)
۱۷۸۸ (مسعودیه _ ابو مسلم) ( ۰ زیر شاخه, ۱۰۳۷۸)
۱۷۸۹ ( ۰ زیر شاخه, ۴۳۸)
۱۷۹۱ (۱۷ شهریور- اردستانی) ( ۰ زیر شاخه, ۵۵۵۵)
۱۷۹۳ (۱۷ شهریور- پژوهشگاه) ( ۰ زیر شاخه, ۶۴۰۵)
۱۷۹۴ (میدان خراسان) ( ۰ زیر شاخه, ۷۰۲۹)
۱۷۹۵ (خاوران _ نفیس) ( ۰ زیر شاخه, ۴۲۰۴)
۱۷۹۶ (خاوران _ نفیس) ( ۰ زیر شاخه, ۴۹۲۶)
۱۷۹۷ (خاوران_هاشم آباد) ( ۰ زیر شاخه, ۴۶۷۸)
۱۷۹۸ (خاوران_هاشم آباد) ( ۰ زیر شاخه, ۳۱۲۸)
۱۷۹۹ (سه راه افسریه) ( ۰ زیر شاخه, ۷۴۹۶)
منطقه ۱۸ ( ۶۴ زیر شاخه, ۰)
۱۸۱۱ (نازی آباد _ سرسبز) ( ۰ زیر شاخه, ۵۲۴۴)
۱۸۱۳ (خیابان نشت _ آزادگان _ چهارراه نیکان) ( ۰ زیر شاخه, ۱۰۰۵۹)
۱۸۱۴ (نازی آباد _ رجایی) ( ۰ زیر شاخه, ۹۹۹۷)
۱۸۱۵ (نازی آباد _ خیابان پارس) ( ۰ زیر شاخه, ۷۵۳۱)
۱۸۱۶ (بهمنیار _ م وصال) ( ۰ زیر شاخه, ۵۰۸۰)
۱۸۱۷ (ری _ انتهای نازی آباد) ( ۰ زیر شاخه, ۴۴۵۴)
۱۸۱۸ (یاخچی آباد-رضوان) ( ۰ زیر شاخه, ۵۵۶۹)
۱۸۱۹ (خ شهید بابایی م بازارچه ( ۰ زیر شاخه, ۸۳۲۶)
۱۸۳۱ (سه راه علی آباد) ( ۰ زیر شاخه, ۴۵۸۱)
۱۸۳۳ (شهرک صنعتی شمس آباد) ( ۰ زیر شاخه, ۷۶۱۸)
۱۸۳۴ (خزانه- خ پرستویی) ( ۰ زیر شاخه, ۶۲۹۸)
۱۸۳۵ (خزانه بخارایی) ( ۰ زیر شاخه, ۶۸۲۶)
۱۸۳۶ (فلکه چهارم خزانه م ابریشم) ( ۰ زیر شاخه, ۵۵۰۸)
۱۸۳۷ (علی اباد جنوبی) ( ۰ زیر شاخه, ۳۲۸۶)
۱۸۳۸ (بلوار دستواره- جوانمرد قصاب) ( ۰ زیر شاخه, ۵۲۶۲)
۱۸۳۹ (خیابان شهید رجایی) ( ۰ زیر شاخه, ۶۸۵۴)
۱۸۴۱ (میدان شهید غیبی- فیروز آبادی) ( ۰ زیر شاخه, ۳۹۲۵)
۱۸۴۳ (میدان شاملو – خ قم) ( ۰ زیر شاخه, ۹۱۱۸)
۱۸۴۴ ( ۰ زیر شاخه, ۱۵۹۶)
۱۸۴۵ (جوانمرد قصاب) ( ۰ زیر شاخه, ۵۹۵۱)
۱۸۴۶ (خ منتظری- شهید کریمی) ( ۰ زیر شاخه, ۸۲۸۷)
۱۸۴۷ (دیلمان) ( ۰ زیر شاخه, ۵۰۰۳)
۱۸۴۸ (شهر ری _خیابان امام حسین) ( ۰ زیر شاخه, ۲۳۷۴)
۱۸۴۹ (میدان شهرری- خ قدمی) ( ۰ زیر شاخه, ۴۵۳۲)
۱۸۵۱ (کیانشهر- خ ابراهیمی) ( ۰ زیر شاخه, ۴۷۱۲)
۱۸۵۳ (کیانشهر) ( ۰ زیر شاخه, ۱۰۱۲۴)
۱۸۵۴ (شهرک مشیریه) ( ۰ زیر شاخه, ۸۶۴۴)
۱۸۵۵ (جاده خاوران _ شهرک کاروان) ( ۰ زیر شاخه, ۱۹۷۳۷)
۱۸۵۶ (دولت آباد- خ شهادت) ( ۰ زیر شاخه, ۹۷۶۸)
۱۸۵۷ (میدان بروجردی – جاده سوم) ( ۰ زیر شاخه, ۹۳۸۰)
۱۸۵۸ (کیان شهر _ خیابان ابراهیمی) ( ۰ زیر شاخه, ۶۵۵۳)
۱۸۵۹ (دولت آباد) ( ۰ زیر شاخه, ۹۵۵۷)
۱۸۶۱ (چشمه علی) ( ۰ زیر شاخه, ۳۶۱۴)
۱۸۶۳ (آزادگان _ افسریه) ( ۰ زیر شاخه, ۷۳۰۷)
۱۸۶۴ (م صفاییه) ( ۰ زیر شاخه, ۷۴۹۱)
۱۸۶۵ (میدان معلم- ظهیر آباد) ( ۰ زیر شاخه, ۵۰۰۵)
۱۸۶۶ (امین آباد بلوار شهید رستگار) ( ۰ زیر شاخه, ۴۱۱۳)
۱۸۶۷ (ابن بابویه) ( ۰ زیر شاخه, ۴۰۳۹)
۱۸۶۸ (قرچک زیبا شهر) ( ۰ زیر شاخه, ۲۳۵۸۵)
۱۸۶۹ ( ۰ زیر شاخه, ۶۷۰۱)
۱۸۷۱ (م شهر ری) ( ۰ زیر شاخه, ۹۰۱۲)
۱۸۷۳ (قلعه گبری) ( ۰ زیر شاخه, ۶۳۷۳)
۱۸۷۴ (خیابان هلال احمر) ( ۰ زیر شاخه, ۶۴۶۶)
۱۸۷۵ (میدان نارنج) ( ۰ زیر شاخه, ۱۴۳۲)
۱۸۷۶ (بازار شهر ری) ( ۰ زیر شاخه, ۳۲۶۶)
۱۸۷۷ (ولی آباد) ( ۰ زیر شاخه, ۳۰۶۵)
۱۸۷۸ ( ۰ زیر شاخه, ۱۲۱)
۱۸۷۹ ( ۰ زیر شاخه, ۱۹۱۳)
۱۸۸۱ (سیزده آبان- خ رضازاده) ( ۰ زیر شاخه, ۳۵۰۶)
۱۸۸۳ (خ اصلی کوی سیزده آبان) ( ۰ زیر شاخه, ۴۹۳۴)
۱۸۸۴ ( ۰ زیر شاخه, ۱۶۸۸)
۱۸۸۵ ( ۰ زیر شاخه, ۳۴۹۲)
۱۸۸۶ ( ۰ زیر شاخه, ۴۵۷)
۱۸۸۷ (جاده قدیم قم- شهید بهشتی) ( ۰ زیر شاخه, ۲۰۰۳)
۱۸۸۸ ( ۰ زیر شاخه, ۲۹۷)
۱۸۸۹ ( ۰ زیر شاخه, ۱۳۵)
۱۸۹۱ (بهمنیار _ آموزگار) ( ۰ زیر شاخه, ۱۱۴۱۷)
۱۸۹۳ (خیابان میعاد) ( ۰ زیر شاخه, ۱۴۲۲۴)
۱۸۹۴ (عبدل آباد شکوفه _خانی آباد نو _شهرک شریعتی) ( ۰ زیر شاخه, ۲۲۴۳۹)
۱۸۹۵ (عبدل آباد- خلازیر- طالقانی) ( ۰ زیر شاخه, ۱۱۶۹۶)
۱۸۹۶ (جاده ساوه- خ پیروز) ( ۰ زیر شاخه, ۳۴۵۴)
۱۸۹۷ (شکوفه) ( ۰ زیر شاخه, ۶۴۰۳)
۱۸۹۸ (اتوبان آزادگان _ م جهاد) ( ۰ زیر شاخه, ۸۰۵)
۱۸۹۹ ( ۰ زیر شاخه, ۱۴۷)
منطقه ۱۹ ( ۶۴ زیر شاخه, ۰)
۱۹۱۱ (ظفر پایین) ( ۰ زیر شاخه, ۱۰۳۰۹)
۱۹۱۳ (ظفر بالا) ( ۰ زیر شاخه, ۵۴۱۷)
۱۹۱۴ (الهیه) ( ۰ زیر شاخه, ۳۱۹۱)
۱۹۱۵ (آفریقا _ شمال شرق) ( ۰ زیر شاخه, ۷۵۵۱)
۱۹۱۶ (ظفر غرب) ( ۰ زیر شاخه, ۱۲۷۱۳)
۱۹۱۷ (آفریقا_ جنوب شرق) ( ۰ زیر شاخه, ۳۵۳۸)
۱۹۱۸ (میر داماد _ نفت) ( ۰ زیر شاخه, ۴۹۶۶)
۱۹۱۹ (ظفر _ نفت) ( ۰ زیر شاخه, ۷۸۳۷)
۱۹۳۱ (بهار _ قلندری) ( ۰ زیر شاخه, ۹۲۶۱)
۱۹۳۳ (شریعتی _ اسدی) ( ۰ زیر شاخه, ۵۹۶۳)
۱۹۳۴ (شریعتی _ رفعت) ( ۰ زیر شاخه, ۶۷۴۲)
۱۹۳۵ (دزاشیب) ( ۰ زیر شاخه, ۶۷۰۱)
۱۹۳۶ (فرمانیه) ( ۰ زیر شاخه, ۶۵۷۶)
۱۹۳۷ (کامرانیه جنوبی) ( ۰ زیر شاخه, ۶۵۰۹)
۱۹۳۸ (قیطریه) ( ۰ زیر شاخه, ۱۰۲۰۸)
۱۹۳۹ (دولت شمال غرب) ( ۰ زیر شاخه, ۱۷۰۳۵)
۱۹۴۱ (یخچال) ( ۰ زیر شاخه, ۶۱۷۸)
۱۹۴۳ (دولت وارسته) ( ۰ زیر شاخه, ۴۲۰۱)
۱۹۴۴ (دولت) ( ۰ زیر شاخه, ۵۲۳۷)
۱۹۴۵ (اختیاریه جنوبی) ( ۰ زیر شاخه, ۳۹۳۳)
۱۹۴۶ (پاسداران برج سفید) ( ۰ زیر شاخه, ۳۷۶۳)
۱۹۴۷ (پاسداران _ زمرد) ( ۰ زیر شاخه, ۴۷۹۱)
۱۹۴۸ (شریعتی _ مینا) ( ۰ زیر شاخه, ۵۰۷۵)
۱۹۴۹ (یخچال) ( ۰ زیر شاخه, ۵۳۲۲)
۱۹۵۱ (دولت- دیباجی) ( ۰ زیر شاخه, ۷۹۱۰)
۱۹۵۳ (پاسداران _نوبنیاد) ( ۰ زیر شاخه, ۴۱۰۰)
۱۹۵۴ (پارک نیاوران) ( ۰ زیر شاخه, ۶۴۶۲)
۱۹۵۵ (اقدسیه _ بلوار ارتش) ( ۰ زیر شاخه, ۲۹۲۵۴)
۱۹۵۶ (داراباد-آجودانیه-خ کاظمی) ( ۰ زیر شاخه, ۱۴۱۵۸)
۱۹۵۷ (فرمانیه) ( ۰ زیر شاخه, ۹۴۵۴)
۱۹۵۸ (پاسداران_بهارستان) ( ۰ زیر شاخه, ۷۸۰۲)
۱۹۵۹ (رستم آباد- اختیاریه) ( ۰ زیر شاخه, ۸۰۱۵)
۱۹۶۱ (ولیعصر _باغ فردوس) ( ۰ زیر شاخه, ۲۸۴۸)
۱۹۶۳ (پل رومی) ( ۰ زیر شاخه, ۶۱۲۸)
۱۹۶۴ (مدرس الهیه) ( ۰ زیر شاخه, ۴۶۵۳)
۱۹۶۵ (فرشته) ( ۰ زیر شاخه, ۴۳۴۳)
۱۹۶۶ (ولیعصر _پارک ملت شرق) ( ۰ زیر شاخه, ۹۰۷۰)
۱۹۶۷ (آفریقا _ سایه) ( ۰ زیر شاخه, ۷۹۳۱)
۱۹۶۸ (ولیعصر _ظفر) ( ۰ زیر شاخه, ۷۷۱۳)
۱۹۶۹ (آفریقا _جهان کودک) ( ۰ زیر شاخه, ۵۹۶۹)
۱۹۷۱ (توس _دربند) ( ۰ زیر شاخه, ۴۱۴۵)
۱۹۷۳ (دربند) ( ۰ زیر شاخه, ۲۵۱۶)
۱۹۷۴ (تجریش _گلابدره) ( ۰ زیر شاخه, ۲۹۵۱)
۱۹۷۵ (نیاوران) ( ۰ زیر شاخه, ۴۰۶۸)
۱۹۷۶ (باهنر_یاسر) ( ۰ زیر شاخه, ۱۹۴۶)
۱۹۷۷ (باهنر_یاسر) ( ۰ زیر شاخه, ۴۰۷۲)
۱۹۷۸ (پوراجتهاد صبوری) ( ۰ زیر شاخه, ۸۵۷۵)
۱۹۷۹ (امامزاده قاسم) ( ۰ زیر شاخه, ۳۱۴۳)
۱۹۸۱ (فرحزادی ارغوان) ( ۰ زیر شاخه, ۲۷۰۸۷)
۱۹۸۳ (اوین دانشجو) ( ۰ زیر شاخه, ۳۷۲۸)
۱۹۸۴ (ولنجک _ دانشجو) ( ۰ زیر شاخه, ۷۵۶۰)
۱۹۸۵ (ولنجک _ یمن) ( ۰ زیر شاخه, ۱۱۷۰۵)
۱۹۸۶ (پارک وی) ( ۰ زیر شاخه, ۵۳۷۹)
۱۹۸۷ (زعفرانیه _آصف) ( ۰ زیر شاخه, ۶۵۵۱)
۱۹۸۸ (ولیعصر _زعفرانیه) ( ۰ زیر شاخه, ۷۰۱۸)
۱۹۸۹ (تجریش _غلام جعفری) ( ۰ زیر شاخه, ۳۶۰۸)
۱۹۹۱ (ملاصدرا _کردستان) ( ۰ زیر شاخه, ۱۰۶۱۰)
۱۹۹۳ (ده ونک) ( ۰ زیر شاخه, ۷۱۵۵)
۱۹۹۴ (خیابان ونک) ( ۰ زیر شاخه, ۳۳۸۴)
۱۹۹۵ (شیخ بهایی _پیروزان) ( ۰ زیر شاخه, ۴۴۳۳)
۱۹۹۶ (ولیعصر _ جام جم) ( ۰ زیر شاخه, ۳۵۳۴)
۱۹۹۷ (سعادت آباد ) ( ۰ زیر شاخه, ۲۱۸۵۲)
۱۹۹۸ (سعادت آباد _کاج ) ( ۰ زیر شاخه, ۴۴۸۷۹)
۱۹۹۹ (ولیعصر بالاتر از پارک ملت) ( ۰ زیر شاخه, ۱۲۳۱)

 

http://chapar341.ir/banner/1.jpg

http://chapar341.ir/banner/1.jpg

http://chapar341.ir/banner/1.jpg

http://chapar341.ir/banner/1.jpg

http://chapar341.ir/banner/1.jpg


پست بعدی: »


پست قبلی: «

مراحل خرید پنل اختصاصی
 • از قسمت ورود مشتریان وارد شده و نام کاربری و کلمه عبور را : chapar341 قرار دهید و وارد پنل نمونه ما شوید تا با امکانات سامانه ما بیشتر اشنا شوید

  قدم اولنسخه دمو سامانه ما را ببینید.
 • امکانات بسیاری در این سامانه گنجانده شده است,بطوری که جواب گوی تمام نیاز های شما میباشد و ما همیشه مدافع حقوق شما هستیم و شما را تنها نخواهیم گذاشت پس با ما باشید تا تنها نباشید ...

  قدم دومامکانات کامل سامانه را مطالعه کنید
 • میتوانید امکانات,تعرفه ها و قیمت ارسال پیامک را در تمام نسخه ها به صورت مقایسه ای مشاهده کرده و بسته به نیازتان بهترین نسخه را انتخاب نمایید تا از پشتیبانی و قیمت ها و امتیازات سامانه چاپار 341 بهره مند شوید

  قدم سومنسخه ها را مقایسه کنید
 • بعد از ثبت نام حد اکثر 60 ثانیه رمز و اطلاعات ورود به سامانه چاپار 341 برای شما به شماره موبایلی که وارد کرده اپید پیامک خواهد شد و بعد از ان وارد پنلتان شوید

  قدم آخرپرداخت انلاین و غیر انلاین
تبلیغات چاپار 341تبلیغات چاپار 341
برخی از مشتریان ما